klachtenregeling

 

 

Op onze dienstverlening is de Klachten- en Geschillenregeling van toepassing. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt u uw bezwaren eerst aan uw eigen advocaat voor. Komt u er niet uit dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van kantoor.

 

U kunt uw klacht kenbaar maken via het klachtenregistratieformulier. U kunt dit formulier downloaden en vervolgens ingevuld verzenden ter attentie van de klachtenfunctionaris.

 

Onze klachtenregeling dient bij de behandeling van uw klacht als leidraad. Deze klachtenregeling en de naam van de klachtenfunctionaris zijn opvraagbaar bij ons kantoor.

 

Mocht uw klacht naar uw mening niet naar uw tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u deze voorleggen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Voor het reglement van de Geschillencommissie kunt u terecht op de site: www.geschillencommissie.nl

 

 

 

Onze advocaten zijn u graag van dienst.