rechtsgebieden

 

Bol & Van Voskuilen Advocaten adviseert ondernemingen en particulieren in alle juridische kwesties waarmee zij te maken kunnen krijgen. Onze advocaten hebben jarenlange expertise en ervaring in de navolgende rechtsgebieden.

Ondernemings- en vennootschapsrecht

De advocaten van Bol & Van Voskuilen Advocaten adviseren en procederen jarenlang op het gebied Ondernemings- en vennootschapsrecht. Zij richten zich op zowel de grote alsook op de kleinere bedrijven. Onze advocaten werken snel en adviseren bondig en doeltreffend. Bol & Van Voskuilen Advocaten adviseert u onder meer bij de oprichting en overname van ondernemingen, het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten, joint ventures, conflicten binnen een onderneming, geschillen rondom bestuurdersaansprakelijkheid en alle andersoortige ondernemingsrechtelijke geschillen.

Overeenkomsten- en verbintenissenrecht

Wij staan u graag bij bij het opstellen van algemene (leverings)voorwaarden, maar ook bij het opstellen van alle mogelijke overeenkomsten en contracten.

Aansprakelijkheidsrecht

Heeft u schade geleden en wilt u de schade veroorzakende partij aansprakelijk stellen of wordt juist u aansprakelijk gesteld en bent u het hiermee niet eens. Wij denken graag met u mee over een oplossing en voeren waar nodig de noodzakelijke procedures. Onze advocaten beschikken over ruime expertise omtrent zowel contractuele als buiten contractuele aansprakelijkheid.

Vastgoed- en huurrecht

Er is een grote diversiteit aan rechtsregels binnen het huurrecht zowel op het gebied van woningen als bedrijfsruimten. Onze advocaten beschikken over uitgebreide expertise op deze gebieden, in het bijzonder op het gebied van huur en verhuur van commercieel vastgoed. Ook bij de (her)ontwikkeling van vastgoed kunnen wij u adviseren.

Incasso's

Het innen van vorderingen – groot en klein- is bij uitstek een tak van sport waarvoor u bij Bol & Van Voskuilen Advocaten aan het goede adres bent. Informeer vrijblijvend naar uw mogelijkheden.

Beslag- en executierecht

Een veroordelend vonnis zonder verhaalsmogelijkheden biedt geen soelaas. Daarom onderzoekt Bol & Van Voskuilen Advocaten desgevraagd of uw verhaalsrechten op voorhand kunnen worden verzekerd bijvoorbeeld door middel van conservatoire of executoriale beslagen. Bovendien werkt Bol & Van Voskuilen Advocaten nauw samen met landelijk opererende deurwaarderskantoren, zodat er altijd kordaat kan worden opgetreden.

Faillissements- en insolventierecht

Heeft u een advocaat op het gebied van faillissementsrecht nodig omdat u het faillissement wilt aanvragen van een van uw debiteuren? Of wilt u een dreigend faillissement voorkomen? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Onze ervaren advocaten houden zich bezig met alle aspecten van het Faillissements- en insolventierecht.

Internationaal privaatrecht

IPR is het recht dat in een internationale situatie bepaalt welk recht van welk land toepasselijk is op de rechtsverhouding die voorligt.
Handel wordt niet beperkt door landsgrenzen. Geschillen evenmin. Bol & Van Voskuilen Advocaten beschikt over uitgebreide kennis op dit rechtsgebied, zoals het Weens koopverdrag en andere verdragen. Daarnaast beschikt Bol & Van Voskuilen Advocaten over locale partners die u in het buitenland kunnen assisteren.

Internationaal procesrecht is aanverwant en betreft onder meer de vraag welke rechtbank van welk land bevoegd is, alsmede hoe landen wederzijds elkaars gerechtelijke uitspraken erkennen of niet. Dit laatste is mede afhankelijk van de onderlinge verdragen tussen de landen.

Hebt u een geschil dat over de landsgrenzen gaat, staat Bol & Van Voskuilen Advocaten voor u klaar.

Arbeidsrecht

Op het gebied van arbeidsrecht staat Bol & Van Voskuilen Advocaten zowel werkgevers als werknemers bij. Bol & van Voskuilen Advocaten heeft ruime ervaring in bijstand in arbeidsrechtelijke geschillen, zoals ontslagzaken, loonvorderingen, overtredingen van concurrentiebedingen, arbeidsongeschiktheid, reorganisaties en bedrijfsongevallen. Wenst u bijstand of advies in een (dreigend) arbeidsconflict of wilt u weten of u recht hebt op een transitievergoeding en hoe hoog die vergoeding is. Bol & Van Voskuilen Advocaten staat voor u klaar om uw belangen te behartigen.

Familie- en jeugdrecht

Bol & Van Voskuilen Advocaten houdt zich bezig met de juridische aspecten van allerlei relaties. Hierbij moet niet alleen worden gedacht aan gehuwden maar ook aan samenwoners met en zonder samenlevingscontract, alsmede aan het geregistreerd partnerschap.

 

Een groot deel van de familierechtpraktijk bestaat uit de juridische afwikkeling bij een echtscheiding. Hierbij moet u niet alleen denken aan de echtscheiding zelf maar ook aan de vermogensrechtelijke gevolgen, daaronder begrepen de afwikkeling van huwelijksvoorwaarden of verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap alsook partner- en/of kinderalimentatie, gezag en omgang met de kinderen, verblijfplaats van de kinderen en pensioenverevening. Daarnaast omvat het familie- en jeugdrecht uiteenlopende doelgebieden die los van de echtscheiding kunnen staan zoals gezag en omgang, afstammingsrecht, erkenning, alimentatie en jeugdbeschermingsmaatregelen (daaronder begrepen ondertoezichtstelling en uithuisplaatsingen)

 

Hebt u advies of bijstand nodig? Dan bent u bij Bol & Van Voskuilen Advocaten aan het juiste adres!

(Economisch)Strafrecht

Bol & Van Voskuilen Advocaten heeft een uitgebreide expertise op het gebied van het strafrecht. Naast het commune strafrecht (het zogenaamde reguliere strafrecht) behandelt Bol & Van Voskuilen Advocaten ook strafzaken van jeugdigen, op het gebied van economisch strafrecht, ontnemingsvorderingen en penitiairrecht. Bent u op zoek naar bijstand in een strafzaak? Wenst u advies of wilt u weten wat voor straffen kunnen worden opgelegd op de verweten strafbare gedraging? Bol & Van Voskuilen Advocaten staat klaar om uw belangen te behartigen.

Intellectuele eigendom

Intellectuele eigendom (IE) is een verzamelnaam voor een aantal rechten of voortbrengsels van de menselijke geest. Onze advocaten kunnen u van dienst zijn op het gebied het auteursrecht, het merkenrecht, het modellenrecht en het recht op het voeren van een handelsnaam.

Bestuursrecht

Bol & Van Voskuilen Advocaten staat particulieren en ondernemingen graag bij in bestuursrechtelijke aangelegenheden.

Hippisch recht

Het hippisch recht heeft de laatste jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt en is steeds meer een op zichzelf staand rechtsgebied geworden.

 

Bol & Van Voskuilen Advocaten houdt zich bezig met allerlei juridische aspecten die verband houden met de paardensport en paardenhouderij. Bol & Van Voskuilen Advocaten behandelt hippische zaken op de navolgende deelgebieden:

 

  • Opstellen van koopovereenkomsten van paarden;
  • Geschillen die ontstaan na de aankoop/verkoop van een paard (is er een paard gekocht dat niet voldoet aan de verwachtingen of het paard (ernstige)gebreken vertoont);
  • Juridische vragen en consequenties naar aanleiding van aan- of verkoopkeuringen, alsmede vraagstukken met betrekking tot veterinaire rapportages;
  • Arbeidsrechtelijke kwesties: arbeidsvoorwaarden, arbeidsongeschiktheid en ontslag;
  • Hierbij kunt u denken aan arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ongeval met een paard of wanneer schade is toegebracht aan derden door toedoen van uw paard;
  • Geschillen met gemeentes omtrent vergunningen, beleid, bestemmingswijzigingen en subsidies.

 

Bent u op zoek naar advies of bijstand? Bol & van Voskuilen Advocaten is u graag van dienst.

Procesrecht

Bol & Van Voskuilen Advocaten heeft een uitgebreide procespraktijk en kennis over alle soorten procedures. Niet enkel voor dagvaardings- / vorderingsprocedures of verzoekschriftprocedures, maar bijvoorbeeld ook bij (internationale) arbitrageprocedures is Bol & Van Voskuilen Advocaten uw geschikte partner.

Rechtsgebiedenregister

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

a. mr. M.A.D. Bol  staat geregistreerd op het hoofdrechtsgebied Ondernemingsrecht

b. mr. D.L.A. van Voskuilen  staat geregistreerd op hoofd- (en sub) rechtsgebieden];

Algemene praktijk: Burgerlijk recht en Ondernemingsrecht

c. mr. H.A. Bravenboer staat geregistreerd op [hoofd- (en sub) rechtsgebieden :

Algemene praktijk: Burgerlijk recht en Ondernemingsrecht: Fusies en Overnames

d. mw. mr. A. Sarokhani staat geregistreerd op hoofd- (en sub) rechtsgebieden];

Algemene praktijk: Burgerlijk recht en Ondernemingsrecht; Beroepsaansprakelijkheid; Bestuurdersaansprakelijkheid; Fusies en overnames; Vennootschappen; Verenigingen en stichtingen

Onze advocaten zijn u graag van dienst.